Polityka Prywatności

Data wejścia w życie: 6 marca 2021

Ta strona informuje o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych podczas korzystania z naszej Usługi oraz o wyborze który masz, związany z tymi danymi.

Używamy Twoich danych w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą polityką. O ile nie określono inaczej w niniejszej polityce prywatności, terminy użyte w niniejszej polityce prywatności mają takie samo znaczenie, jak w naszych Warunkach i Zasadach.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Możemy gromadzić kilka różnych rodzajów informacji do różnych celów, aby świadczyć i ulepszać naszą Usługę.

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobiste

Korzystając z naszej Usługi, możemy poprosić Cię o podanie pewnych danych osobowych, które można wykorzystać do skontaktowania się z Tobą lub zidentyfikowania Cię („Dane Osobowe”). Informacje umożliwiające identyfikację osoby mogą obejmować między innymi:

Dane dotyczące użytkowania

Gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego lub za pośrednictwem urządzenia mobilnego, możemy automatycznie zbierać określone informacje, w tym między innymi rodzaj używanego urządzenia mobilnego, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, numer telefonu, system operacyjny, typ używanej mobilnej przeglądarki internetowej, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne („Dane o użytkowaniu”).

Dane śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia, aby śledzić aktywność w naszej Usłudze i przechowywać określone informacje.

Pliki cookie to pliki z niewielką ilością danych, które mogą zawierać anonimowy, niepowtarzalny identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do Twojej przeglądarki ze strony internetowej i przechowywane na Twoim urządzeniu. Wykorzystywane technologie śledzenia to także sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty do gromadzenia i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej Usługi.

Możesz poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie akceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi.

Przykłady plików cookie, których używamy:

Wykorzystanie danych

Zebrane dane wykorzystujemy do różnych celów:

Transfer danych

Twoje dane, w tym Dane Osobowe, mogą być przenoszone i przechowywane na komputerach znajdujących się poza Twoim stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, w której przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Jeśli znajdujesz się poza Polską i zdecydujesz się przekazać nam dane, pamiętaj, że przekazujemy dane, w tym Dane Osobowe, do Polski i tam je przetwarzamy.

Twoja zgoda na niniejszą politykę prywatności, po której następuje przekazanie takich informacji, oznacza zgodę na to przeniesienie.

Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane w bezpieczny sposób i zgodnie z niniejszą polityką prywatności, a żadne przekazanie Twoich danych osobowych nie będzie miało miejsca do organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie mechanizmy kontrole, dbające o bezpieczeństwo Twoich danych i innych danych osobowych.

Ujawnienie danych

Wymogi prawne

Możemy ujawnić dane osobowe w przekonaniu, że takie działanie jest niezbędne:

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne sposoby ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Usługodawcy

Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie w celu ułatwienia naszej Usługi („Usługodawcy”), świadczenia Usługi w naszym imieniu, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy w analizowaniu sposobu korzystania z naszej Usługi. *)

Te osoby trzecie mają dostęp do Twoich danych osobowych wyłącznie w celu wykonywania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ich ani nie wykorzystują w żadnym innym celu.

*) Najpopularniejszym narzędziem do analizy danych jest Google Analytics.

Linki do innych witryn

Nasza usługa może zawierać linki do innych witryn, które nie są przez nas zarządzane. Jeśli klikniesz łącze strony trzeciej (m.in. Google i Facebook), zostaniesz przekierowany do witryny tej firmy. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek witryn lub usług firm trzecich.

Prywatność dzieci

Nasza usługa nie jest skierowana do osób poniżej 18 roku życia („Dzieci”).

Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dzieci przekazały nam dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową politykę prywatności na tej stronie.

Poinformujemy Cię za pośrednictwem poczty e-mail i/lub wyraźnego powiadomienia w naszej usłudze, zanim zmiana zacznie obowiązywać, i zaktualizujemy „datę wejścia w życie” u góry niniejszej polityki prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej polityce prywatności obowiązują, gdy zostaną opublikowane na tej stronie.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, skontaktuj się z nami:
https://www.kodekskarny.com